นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารแห่งอนาคต Plate to Planet Competition ครั้งที่ 1

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.