ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.