ภาพบรรยากาศใน booth ของ RICE วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.