ผู้บริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.