ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.