ภาพบรรยากาศใน booth ของ RICE วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.