ภาพบรรยากาศใน booth ของ RICE วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565