ภาพบรรยากาศใน booth ของ RICE วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ACT 60 DIAMOND JUBILEE ACADEMIC DAY 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.