วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตน์โกสินทร์ พานักศึกษาเยี่ยมชมพระราชวังบางประอิน และศึกษาดูงานทรานเวลเนส เดสติเนชั่น ผู้นำแบรนด์อโรมาเธอราพีและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติในเอเชีย

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.