ภาพบรรยากาศใน booth ของ RICE วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565