นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 60 ทีมสำหรับการแข่งขันทำอาหาร APEC Future Food for Sustainability

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.