ตัวแทน 2 นักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการเก็บตัว Mr. & Miss Rmutr 2022 และ Miss Queen Rmutr 2022

Copyright © 2020 Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship All Rights Reserved.