Rice เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติปั้นเชฟมาตรฐานมิชลินสตาร์

Rice เปิดหลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการปรพกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส » Read more